BACTİFARM SP DRY

BACTIFARM SP bakteriyel üremeyi önleyen bir yem katkı maddesidir. Salmonella inhibitörü, antibakteriyel ve aynı zamanda asit düzenleyicidir.
 
BACTIFARM SP®nin bileşiminde formik asit, asetik asit, laktik asit, sodyum formiyat vardır. Toz formdadır. Taşıyıcısı silisyum dioksittir.
Bileşiminde ne kanatlı barsak florasını steril hale getirebilen sorbik asidi ne de topaklaşmalara neden olabilen serbest organik asitlerin kalsiyum tuzlarını içerir, dolayısıyla tamamen homojendir.
 
ÖZELLİKLERİ:
 BACTIFARM SP®’nin bileşiminde de bulunan formik asit ve tuzları özellikle Salmonella spp. etkenlerinin ve gram (-) bakterilerin yok edilmesinde kullanılan en güçlü ajanlar olarak bilinirler. BACTIFARMSP®’nin içerdiği aktif maddeler sıvı olarak taşıyıcıya püskürtülerek emdirilmiş olduğundan; üründeki her bir partikül aktif madde içerir. Zira ürünün taşıyıcısı olan silisyum dioksit benzer ürünlerin bazılarında kullanılan CaCO3veya verxite taşıyıcılardan çok daha güçlü bir absorban olduğu için aktif maddeyi onlardan daha kolay, daha çabuk ve daha çok absorbe eder. Taşıyıcısının silisyum dioksit olmasından dolayı mikotoksinleri de kısmen adsorbe eder. Akıcı bir yapıda olduğu için yem ve yem hammaddelerine homojen bir şekilde karıştırılabilir. Ortamdaki hedef etkenlerin %50’sini birinci saatte, %95’ini ise 24 saat içerisinde yok eder.
 
AVANTAJLARI ve FAYDALARI:
Bileşiminde bulundurduğu organik asitler sayesinde hızlı ilk etkiyi oluşturur. Rekontaminasyonları önlemede uzun süreli koruyucu etkisi vardır. Bileşiminde bulunan asit tuzları sayesinde saf organik asitlerden oluşmuş bir üründen daha az uçuculuk ve daha uzun süreli kalıcı etki gösterme özelliğine sahiptir. Etkisi kanatlının sindirim sisteminde de uzun süre devam eder. Performans üzerinde olumlu etkileri vardır. Kullanımı ekonomik ve maliyet karşılayıcıdır. Yemin tadını bozmaz ve yem tüketimini olumsuz yönde etkilemez. Geniş emniyet marjına sahip olup, tüm yem hammaddeleri ve katkı maddeleriyle geçimlidir. Yararlı bakterilerin gelişimini etkilemez. Güvenli bir kullanıma sahiptir. Makineler için nonkorrozif özelliktedir. Kullanımı için özel ekipmana ihtiyaç yoktur.
 
UYGULAMA ŞEKLİ:
 
BACTIFARM SP® hayvan yem ve yem hammaddelerine direk olarak katılarak; kullanılır.
 
KULLANIMI ve DOZAJI:
Üretimde kullanılan tüm hammaddelerin biyolojik kontrolleri yapıldıktan sonra; hammaddelerin içerdiği mikroorganizma durumuna göre yemlerde, günlük civcivden kesime kadar aşağıda önerilen oranlarda BACTIFARM SP® kullanılır.
 
 
BACTIFARM SP® İçin Dozaj
Normal yemlerde
(Silo ve yem fabrikası hijyen programlarıyla beraber rutin mikrobiyal kontrol yapılan yemlerde)
2 kg/ton
Duyarlı yemlerde
3 kg/ton
Bulaşık yemlerde
4 kg/ton
Hayvansal kökenli yem hammaddelerinde
5 kg/ton
Kontamine yemlerde  
(Laboratuar bulgularıyla kontaminasyon tespit edilmiş yemlerde)
8 kg/ton
Balık unundaki dekontaminasyonda (Laboratuar bulgularıyla ağır kontaminasyon tespit edilmiş yemlerde)
14 kg/ton
 
 
Sunum Şekli:

25 kg lık polipropilen torbalardadır.

Copyright 2011 | Tüm Hakları Farmavet Yem Katkıları'na aittir.
E-Bültenimize kayıt olun :