TOXİFARM DRY

AMONİZASYON İLE MİKOTOKSİNLERİN YIKIMLANMASINDA EN ETKİN FORMÜL
BİLEŞİMİ
 
TOXİFARM DRY; Amonyum tuzlarıve hidratize edilmiş sodyum kalsiyum alimino silikatların sinerjistik bileşiminden oluşur.

Toxifarm'da bulunan özel olarak formüle edilmiş amonyum bikarbonat yeme karıştırıldığı andan itibaren NH3' e dönüşerek ortamdaki lakton halkalarıyla kimyasal birleşmeye girer ve epoksi oksijen halkasını parçalar.
 
 
ÜRÜN TANIMI
TOXİFARM DRY;Yem ve yem hammaddelerindeki mikotoksinlerin inaktivasyonlarıyla eliminasyonları için kimyasal yolla aktivasyon gösteren toz üründür.
 
TOXİFARM DRY AVANTAJLARI
• Yemin besin değeri ve lezzetine herhangi bir negatif etkisi yoktur.
• Yemde bulunan tüm kompotenlerle olduğu gibi yeme katılan vitamin, mineral ve diğer katkılarlada uyumludur.
• Yemin besleyici değerinde ve vitaminlerde herhangi bir denatürayona neden olmaz.
• Hayvanların yetiştirilme performansları ve üreme siklusları üzerine olumsuz etkisi yoktur.
• Mikotoksinlerinleri kimyasal olarak yıkımlar ve geri dönüşümsüz oalarak sistemden uzaklaştırılır.
 
ETKİ MEKANİZMASI
 
a) Mikotoksinlerin Kimyasal İnaktivasyonu
Aflatoksiklerin organizmada toksik etki yapan temel kimyasal yapıları, amonyak ile parçalanarak ve değiştirilerek inaktive edilir. Toxifarm DRY kullanılan yem ve yem hammaddelerinde mikotoksinler;
• Yıkımlanır
• İnaktive edilir
• Bağlanırlar
b) Mikotoksinlerin Fiziksel Olarak Bağlanması
Mikotoksinler adsorbanlara bağlanarak yemle alınır, herhangi bir toksik etki etkiye neden olmadan ve emilmeden intestinal kanaldan geçerek dışkı ile atılır.Mikotoksiklein bağlanması selektiftir. Farklı aliminoasitlikatlar, farklı mikotoksinleri bağlarlar. Yapısındaki aliminoosilikatlar, Aflatoksinler,Okratoksinler, T-2 Toksini,Zearelonone ve patulina gibi toksinlerin kan serumuna geçişini engeller.
 
KULLANIM ŞEKLİ
 
TOXİFARM DRY; Ton yeme 1 kg, Elaminasyon dozu olarak 1 ton yeme 2,5 kg olarak kullanılır.
 
SUNUM ŞEKLİ
 
TOXİFARM DRY; 25 KG 'lık polipropilen çuvallarda sunulmuştur.
Copyright 2011 | Tüm Hakları Farmavet Yem Katkıları'na aittir.
E-Bültenimize kayıt olun :